Từ vựng tiếng anh về các môn học

Từ vựng tiếng anh về các môn học

1. Những từ vựng tiếng Anh về môn học Đa số mọi người thường chỉ biết tên của một số môn học cơ bản như Toán hay Văn chứ ít ai biết về những môn khác như Vật lý, Hóa