Thông tin và thủ tục chứng minh tài chính du học New Zealand [Year]

Chứng minh tài chính du học New Zealand là một trong những thủ tục cần thiết và quan trọng khi các bạn nộp hồ sơ xin visa du học. Vậy để chứng minh tài chính du học New Zealand đạt kết quả tốt nhất chúng ta nên lưu ý chuẩn bị những thông tin cần thiết nào? Tất cả thắc mắc của các bạn sẽ được ngayhoiduhocuc.vn giải đáp với bài viết chứng minh tài chính du học New Zealand dưới đây.

Chứng minh tài chính du học New Zealand và những điều cần biết
Chứng minh tài chính du học New Zealand và những điều cần biết

1. Học phí

a/ Thí sinh phải cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc nộp học phí.

b/ về mặt nguyên tắc khi visa của bạn được chấp nhận thì việc cung cấp bằng chứng về việc học phí thì những thí sinh không sống ở New Zealand không cần thiết.

c/ Những sinh viên dưới đây không cần cung cấp bằng chứng về học phí nếu đáp ứng các điều khoản và các bằng chứng được nêu trong bảng:

Điều khoản miễn trừBằng chứng yêu cầu
iMiễn giảm học phí.Xác nhận về việc sinh viên được miễn loại phí nào đó hoặc chương trình học được miễn học phí 
iiSinh viên tham gia chương trình trao đổi với một cơ sở giáo dục Đại học của New Zealand.Cơ sở giáo dục của New Zealand xác nhận học phí đã được trả trực tiếp cho họ bởi một cơ sở giáo dục đại học hoặc bên cung cấp thứ ba có thẩm quyền từ
iiiBộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cấp học bổng cho Sinh viên.Thông báo về việc được hưởng học bổng New Zealand toàn phần.
ivCơ sở đại học đã chấp thuận khoản vay chính phủ nước sở tại.Bảng chứng rằng học phí đã được trả trực tiếp bằng khoản vay đã được xác nhận và áp dụng từ bên cơ sở đại học.
vChính phủ nước sở tại đã chấp thuận khoản vay tại một Cơ sở giáo dục tư nhân.Bằng chứng xác nhận khoản vay từ bên Cơ sở giáo dục tư nhân tăng học phí đã được trả trực tiếp.
viĐược chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho sinh viên.Đáp ứng tất cả các điều kiện được nêu trong điều khoản U12.

2. Đủ tiền chi trả cho chi phí sinh hoạt khi ở New Zealand

a. Thí sinh phải cung cấp bằng chứng rằng họ có đủ quỹ tiền để chi trả trong khi sinh sống Ở New Zealand.

b. Bằng chứng có thể bao gồm:

i. Thông báo về học bổng toàn phần.

i. Đơn Tài trợ Gia nhập tạm thời.

ii. Đơn Cam kết Tài chính cho Sinh viên về chi phí sống ở New Zealand

iv. Đại diện hoặc quỹ của sinh viên cho sinh viên

3. Tài trợ

a. Tài trợ cho việc xin visa du học phải là một nhà tài trợ đáp ứng yêu cầu dưới đây:

i.  Là người có quan hệ thân thích với thí sinh

ii. Là một tổ chức hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền

b. Một nhà tài trợ ứng tuyển từ trong New Zealand phải tài trợ visa sinh viên ban đầu.

c. Các nhà tài trợ phải đáp ứng yêu cầu rằng họ:

i.  Thành thật 

ii. Thực sự có đủ quỹ tiền cho mỗi sinh viên họ nhận tài trợ.

4. Cam kết Tài chính

a. Trước khi sinh viên đến New Zealand, một cam kết tài chính phải được đưa ra bởi một bên thứ ba.

b. Nếu bên thứ ba là một cá nhân thì sinh viên phải có quan hệ thân thích hoặc bạn bè với cá nhân đó

c. Nếu bên thứ ba không phải một cá nhân thì phải chọn ra một cá nhân có thẩm quyền để liên lạc khi cần thiết

d. Bên thứ ba đưa ra cam kết tài chính phái đáp ứng yêu cầu của nhân viên cục quản lý nhập cư rằng họ thành thật và thực sự có đủ quỹ tiền dành cho sinh viên họ tài trợ trong quá trình du học

e. Bên thứ ba có thể phải cung cấp cam kết tài chính çho visa dành cho sinh viên đang học tại New Zealand (subsequent onshore student visa applications) khi họ tiếp tục đáp ứng được điều (d).

5. Xác định sự thành thật (bona fide) của một nhà tài trợ hay bên thứ ba cung cấp cam kết

Để xác định sự thành thật của bên thứ ba hay một nhà tài trợ cung cấp cam kết tài chính, INZ cần xem xét:

a. Mối quan hệ giữa bên thứ ba hoặc nhà tài trợ với thí sinh hoặc.

b. Bắt cứ vi phạm nào trước đó về nghĩa vụ tài chính đưa ra trong các cam kết.

c. Số lượng visa sinh viên mà họ đang hỗ trợ.

d. Khoảng thời gian bên thứ ba hoặc nhà tài trợ nắm giữ các quỹ hỗ trợ.

e. Khả năng tiếp cận các quỹ của bên thứ ba hoặc nhà tài trợ của sinh viên khi ở New Zealand.

6. Các quý yêu cầu đối với sinh viên tham gia chương trình học ngắn hơn 36 tuần

Sinh viên tham gia chương trình học ngắn hơn 36 tuần phải cung cấp bảng chứng họ có quỹ tiền ít nhất NZ$1,250/ tháng để chi trả chi phí sống ở New Zealand trong quá trình học 

7. Các quỹ yêu cầu đối với sinh viên tham gia chương trình học dài từ 36 tuần trở lên

Sinh viên phải cung cấp bằng chứng chứng minh cho INZ tham gia chương trình học dài từ 36 tuần trở lên rằng:

a. Họ  trung bình sẽ có NZ$15,000.00/ năm để chi trả chi phí khi sinh sống tại New Zealand 

b. Nếu họ là công dân Tonga và Samoa, phải cam kết duy trì bằng văn bản bởi một người thân ở New Zealand phải là công dân hoặc cư trú tại New Zealand 

Qua những thông tin trên, phần nào đã cung cấp cho các bạn một số kiến thức về việc chứng minh tài chính du học New Zealand. Hy vọng những thông tin của bài viết này sẽ hữu ích trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới của bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!

Leave a Comment